KUMAON

Kumaon, genesteld in de uitlopers van de noordwestelijke Himalaya, is een soort vergeten regio als het gaat om de theeproductie.

Toen de Britten in de jaren dertig van de negentiende eeuw thee in India introduceerden, werden ze voor het eerst aangetrokken door de zure en goed doorlatende gronden van Kumaon. Hoewel de plant floreerde op de berghellingen, maakte het isolement van de regio het moeilijk om de thee uit de bergen naar de haven te krijgen, en het gebied werd grotendeels verlaten ten gunste van Assam en Darjeeling.

Pas in de jaren negentig begon de deelstaatregering te zoeken naar manieren om meer economische kansen te creëren voor plattelandsgemeenschappen en ging ze over op thee. En dus werd verlaten land met ooit zo rijke grond van de lokale bevolking gepacht voor de teelt, werden oude theestruiken gerehabiliteerd en werden nieuwe biologische theestruiken geplant.

Tegenwoordig is de theeproductie geconcentreerd rond het district Champawat, waar ruim 450 boeren thee produceren op kleinschalige boerderijen van bijna 150 hectare. Ongeveer 90% van degenen die in de theeteelt werken, zijn vrouwen.

Sorteren